Beta diversity of stream bacteria in Hengduan Mountains: The effects of climatic and environmental variables
Mingjia Li, Kaiyuan Wu, Fanfan Meng, Ji Shen, Yongqin Liu, Nengwen Xiao, Jianjun Wang
Biodiv Sci . 2020, (12): 1570 -1580 .  DOI: 10.17520/biods.2019390