Spatial variation in ant-tree network organization in the Xishuangbanna National Nature Reserve
Jian Wang, Yiyi Dong, Libin Ma, Bo Pan, Fangzhou Ma, Hui Ding, Yaping Hu, Yanqiong Peng, Xiaobing Wu, Bo Wang
Biodiv Sci . 2020, (6): 695 -706 .  DOI: 10.17520/biods.2020019