Spatio-temporal dynamics of leaf litter in a karst seasonal rainforest in southwest Guangxi
Mengke Jia,Yili Guo,Dongxing Li,Bin Wang,Wusheng Xiang,Ailong Wang,Shengyuan Liu,Tao Ding,Fuzhao Huang,Shujun Wen,Shuhua Lu,Xiankun Li
Biodiv Sci . 2020, (4): 455 -462 .  DOI: 10.17520/biods.2019403