Diversity assessment and protection strategies for the mollusk community in the southern Dongting Lake
Liu Zhenyuan,Meng Xingliang,Li Zhengfei,Zhang Junqian,Xu Jing,Yin Senlu,Xie Zhicai
Biodiv Sci . 2020, (2): 155 -165 .  DOI: 10.17520/biods.2019287