Structure and spatial distribution pattern of a native Metasequoia glyptostroboides population in Hubei
Xiao Huang,Jiang Zhu,Lan Yao,Xunru Ai,Jin Wang,Manling Wu,Qiang Zhu,Shaolin Chen
Biodiv Sci . 2020, (4): 463 -473 .  DOI: 10.17520/biods.2019283