Species diversity and seasonal fluctuation of entomogenous fungi of Ascomycota in Taibaoshan Forest Park in western Yunnan
Zihong Chen,Yuanbing Wang,Yongdong Dai,Kai Chen,Ling Xu,Qingcheng He
Biodiv Sci . 2019, (9): 993 -1001 .  DOI: 10.17520/biods.2019135