Using occupancy models in wildlife camera-trapping monitoring and the study case
Xiao Wenhong,Shu Zufei,Chen Lijun,Yao Wutao,Ma Yong,Zhang Yingming,Xiao Zhishu
Biodiv Sci . 2019, (3): 249 -256 .  DOI: 10.17520/biods.2018195