Seasonal variation in the distribution of Elliot’s pheasant ( Syrmaticus ellioti) in Gutianshan National Nature Reserve
Ren Peng, Yu Jianping, Chen Xiaonan, Shen Xiaoli, Song Xiao, Zhang Tiantian, Yu Yongquan, Ding Ping
Biodiv Sci . 2019, (1): 13 -23 .  DOI: 10.17520/biods.2018193