Difference in pH value and nutrient and bacterial diversity in the Carya cathayensis forest soil under different management models
Mei Zhang, Mashui Lin, Xiuxiu Cao, Shumin Zhao, Daqing Jiang, Bingxuan Wang, Shiying Wang, Yandi Fan, Ming Guo, Haiping Lin
Biodiv Sci . 2018, (6): 611 -619 .  DOI: 10.17520/biods.2017268