Reptilian fauna and elevational patterns of the reptile species diversity in Altay Prefecture in Xinjiang, China
Xiaqiu Tao, Shaopeng Cui, Zhigang Jiang, Hongjun Chu, Na Li, Daode Yang, Chunwang Li
Biodiv Sci . 2018, (6): 578 -589 .  DOI: 10.17520/biods.2017194