Responses of floral longevity to pollination environments in 11 species from two alpine meadows
Yuxian Wang, Zuojun Liu, Zhigang Zhao, Meng Hou, Xiaorui Zhang, Wanling Lü
Biodiv Sci . 2018, (5): 510 -518 .  DOI: 10.17520/biods.2018065