The elevational patterns of mammalian richness in the Himalayas
Yiming Hu, Jianchao Liang, Kun Jin, Zhifeng Ding, Zhixin Zhou, Huijian Hu, Zhigang Jiang
Biodiv Sci . 2018, (2): 191 -201 .  DOI: 10.17520/biods.2017324