Relationship between biodiversity and ecosystem functioning in alpine meadows of the Qinghai-Tibet Plateau
Zhonghua Zhang,Huakun Zhou,Xinquan Zhao,Buqing Yao,Zhen Ma,Quanmin Dong,Zhenhua Zhang,Wenying Wang,Yuanwu Yang
Biodiv Sci . 2018, (2): 111 -129 .  DOI: 10.17520/biods.2017021