Spatial distribution patterns and association of two Apocynaceae plants in the tropical mountain rainforests of Jianfengling, Hainan Island, China
Zengli He, Han Xu, Xinsheng Qin, Guangda Tang, Yide Li
Biodiv Sci . 2017, (10): 1065 -1074 .  DOI: 10.17520/biods.2017095