Conservation of wild rice genetic resources in China and their utilization in breeding
FAN Shu-Guo, ZHANG Zai-Jun, LIU Lin, LIU Hong-Xian, LIANG Cheng-Ye
Biodiv Sci . 2000, (2): 198 -207 .  DOI: 10.17520/biods.2000028