Threatened species list of China’s macrofungi
Yijian Yao,Jiangchun Wei,Wenying Zhuang,Tiezheng Wei,Yi Li,Xinli Wei,Hong Deng,Dongmei Liu,Lei Cai,Junsheng Li,Ke Wang,Haijun Wu,Binbin Li,Yonghui Wang,Xiaodan Wei,Hongmei Wu,Mingjun Zhao,Liu Yang,Jinhe Su,Xi Zhong
Biodiv Sci . 2020, (1): 20 -25 .  DOI: 10.17520/biods.2019174