Intraspecific and interspecific competition of the endangered plant Michelia wilsonii
Xiaohong Chen, Haojie Chen, Yazhu Wang, Shuli Xiao, Xiaoqin Heng, Anjiu Zhao
Biodiv Sci . 2022, (11): 22003 .  DOI: 10.17520/biods.2022003