Impact of wind turbines on birds in the coastal area of Yancheng, Jiangsu, China
Libo Zhang, Chunrong Li, Guoyuan Chen, Fangzheng Liu, Jianwu Luo, Yue Zhou, Chunting Feng, Wei Wang
Biodiv Sci . 2022, (11): 22173 .  DOI: 10.17520/biods.2022173