Beta-diversity partitioning: methods, applications and perspectives
Xingfeng Si, Yuhao Zhao, Chuanwu Chen, Peng Ren, Di Zeng, Lingbing Wu, Ping Ding
Biodiv Sci . 2017, (5): 464 -480 .  DOI: 10.17520/biods.2017024