Habitat selection by roe deer ( Capreolus pygargus) over winter in the Tieli Forestry Bureau of the Lesser Xing’an Mountains
Long Chen, Yuehui Li, Yuanman Hu, Zaiping Xiong, Wen Wu, Yue Li, Qingchun Wen
Biodiv Sci . 2017, (4): 401 -408 .  DOI: 10.17520/biods.2016246