Genetic diversity of Crataegus songorica in Xinjiang
Fang Sheng, Shuying Chen, Jia Tian, Peng Li, Xue Qin, Shuping Luo, Jiang Li
Biodiv Sci . 2017, (5): 518 -530 .  DOI: 10.17520/biods.2016369