On Chinese forest canopy biodiversity monitoring
Hao Shen, Jianing Cai, Mengjiao Li, Qing Chen, Wanhui Ye, Zhengfeng Wang, Juyu Lian, Liang Song
Biodiv Sci . 2017, (3): 229 -236 .  DOI: 10.17520/biods.2016294