The outstanding universal value and conservation of the Shennongjia World Natural Heritage Site
Zongqiang Xie, Guozhen Shen, Youbing Zhou, Dayong Fan, Wenting Xu, Xianming Gao, Yanjun Du, Gaoming Xiong, Changming Zhao, Yan Zhu, Jiangshan Lai
Biodiv Sci . 2017, (5): 490 -497 .  DOI: 10.17520/biods.2016268