Characteristics and effects of sprouting on species diversity in a subtropical evergreen broad-leaved forest in Gutianshan, East China
Duo Ye, Ruirui Dong, Xiangcheng Mi, Wei Lu, Zhenjie Zheng, Mingjian Yu, Jian Ni, Jianhua Chen
Biodiv Sci . 2017, (4): 393 -400 .  DOI: 10.17520/biods.2016296