Gap distribution patterns in the south subtropical evergreen broad-leaved forest of Dinghushan
Dandan Sui, Yue Wang, Juyu Lian, Jian Zhang, Jianbo Hu, Xuejun Ouyang, Zongji Fan, Honglin Cao, Wanhui Ye
Biodiv Sci . 2017, (4): 382 -392 .  DOI: 10.17520/biods.2017027