Relationships between established seedling survival and growth in evergreen broad-leaved forest in Tiantong
Heming Liu, Zunping Ma, Qingsong Yang, Xiaofeng Fang, Qingkai Lin, Yi Zong, , Xihua Wang
Biodiv Sci . 2017, (1): 11 -22 .  DOI: 10.17520/biods.2016290