Biodiversity of birds and mammals in alpine habitat of Mt. Gaoligong, Lushui County, Yunnan
Ge Gao, Bin Wang, Chenxiang He, Xu Luo
Biodiv Sci . 2017, (3): 332 -339 .  DOI: 10.17520/biods.2016276