Biodiversity and distribution patterns of Triplophysa species in the northeastern margin of the Tibetan Plateau
Chenguang Feng, Chao Tong, Renyi Zhang, Guogang Li, Kunyuan Wanghe, Yongtao Tang, Cunfang Zhang, Kai Zhao
Biodiv Sci . 2017, (1): 53 -61 .  DOI: 10.17520/biods.2016259