Spatial heterogeneity and its causes in evergreen broad-leaved forests in the Ailao Mountains, Yunnan Province
Yuanjie Xu, Dunmei Lin, Ming Shi, Yanjie Xie, Yizhi Wang, Zhenhua Guan, Jianying Xiang
Biodiv Sci . 2017, (1): 23 -33 .  DOI: 10.17520/biods.2016199