Potential distribution of wild Camellia oleifera based on ecological niche modeling
Xiangyan Cui, Wenjuan Wang, Xiaoqiang Yang, Shu Li, Shengyuan Qin, Jun Rong
Biodiv Sci . 2016, (10): 1117 -1128 .  DOI: 10.17520/biods.2016164