Diversity of Bacillus-like species in Taiwan
Guohong Liu, Bo Liu, Yujing Zhu, Jianmei Che, Cibin Ge, Mingxing Su, Jianyang Tang
Biodiv Sci . 2016, (10): 1154 -1163 .  DOI: 10.17520/biods.2016121