Overview of the Mammal Diversity Observation Network of Sino BON
Zhishu Xiao,Xueyou Li,Zuofu Xiang,Ming Li,Xuelong Jiang,Libiao Zhang
Biodiv Sci . 2017, (3): 237 -245 .  DOI: 10.17520/biods.2016159