Community characteristics of a subtropical evergreen broad-leaved forest in Huangshan, Anhui Province, East China
Hui Ding, Yanming Fang, Xinhu Yang, Fayin Yuan, Liheng He, Jianfei Yao, Jun Wu, Bin Chi, Yao Li, Shuifei Chen, Tingting Chen, Haigen Xu
Biodiv Sci . 2016, (8): 875 -887 .  DOI: 10.17520/biods.2016108