Thematic monitoring network of soil fauna diversity in China: exploring the mystery of soils
Kaiwen Pan, Lin Zhang, Yuanhu Shao, Shenglei Fu
Biodiv Sci . 2016, (11): 1234 -1239 .  DOI: 10.17520/biods.2016019