Effects of fertilization regimes on weed seed banks in a rice-wheat crop system
Guojun Sun, Yong Li, Fenhua Li, Haiyan Zhang, Min Han, Fang Yuan, Rongsong Zhu, Zhong Ji, Yicheng Sun, Feng Zhu, Dongping Xu, Li Huang
Biodiv Sci . 2016, (3): 287 -295 .  DOI: 10.17520/biods.2015312