Community characteristics and spatial distribution of dominant tree species in a secondary forest of Daqing Mountains, southwestern Guangxi, China
You Nong, Lu Zheng, Hongyan Jia, Lihua Lu, Dewei Huang, Bohua Huang, Liqun Lei
Biodiv Sci . 2015, (3): 321 -331 .  DOI: 10.17520/biods.2014145