Distribution of gymnamoebae communities along an elevational gradient in Changbai Mountains
Fang Liu, Qi Li, Congcong Shen, Haiyan Chu, Wenju Liang
Biodiv Sci . 2014, (5): 608 -617 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.14112