The categorization and analysis on the geographic distribution patterns of Chinese alien invasive plants
Xiaoling Yan, Quanru Liu, Haiyang Shou, Xianfeng Zeng, Yong Zhang, Li Chen, Yan Liu, Haiying Ma, Shuyan Qi, Jinshuang Ma
Biodiv Sci . 2014, (5): 667 -676 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.14069