Change in weed seed bank diversity over 13 consecutive years of rice- duck and straw returning farming system in the rice-wheat rotated wheat fields
Can Zhao, Weimin Dai, Shushun Li, Shouhui Wei, Jiguang Wei, Chaobin Zhang, Sheng Qiang
Biodiv Sci . 2014, (3): 366 -374 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.13264