Application of metabarcoding technology in studies of fungal diversity
Yun Cao,Wenjing Shen,Lian Chen,Feilong Hu,Lei Zhou,Haigen Xu
Biodiv Sci . 2016, (8): 932 -939 .  DOI: 10.17520/biods.2016096