China’s mammal diversity (2nd edition)
Zhigang Jiang, Shaoying Liu, Yi Wu, Xuelong Jiang, Kaiya Zhou
Biodiv Sci . 2017, (8): 886 -895 .  DOI: 10.17520/biods.2017098