A comparison of the altitudinal patterns in plant species diversity within the dry valleys of the Three Parallel Rivers region, northwestern Yunnan
Yang Yang, Jie Han, Ye Liu, Ciren Zhongyong, Songlin Shi, Cili Sina, Yue Xu, Lingxiao Ying, Wanjun Zhang, Zehao Shen
Biodiv Sci . 2016, (4): 440 -452 .  DOI: 10.17520/biods.2015361