Examination of edge effects in a Cryptomeria fortunei plantation in Zhougong Mountain, western Sichuan
Deyi Wang,Jianfeng Hao,Yan Li,Jinqiu Qi,Zengli Pei,Yujia Huang,Qian Jiang,Ya Chen
Biodiv Sci . 2016, (8): 940 -947 .  DOI: 10.17520/biods.2015349