Quantitative classification and ordination for plant communities in dry valleys of Southwest China
Ye Liu, Peng Li, Yue Xu, Songlin Shi, Lingxiao Ying, Wanjun Zhang, Peihao Peng, Zehao Shen
Biodiv Sci . 2016, (4): 378 -388 .  DOI: 10.17520/biods.2015241