Geographical distribution of argali ( Ovis ammon) in Xinjiang
YU Yu-Qun, SHI Jun, LIU Chu-Guang, LUO Ning, GU Zheng-Qin, CHU Hong-Jun
Biodiv Sci . 1999, (4): 270 -276 .  DOI: 10.17520/biods.1999042