The relationship between the geographical distribution trends of flea species diversity and the important environmental factor in the Hengduan Mountains, Yunna
GONG Zheng-Da, WU Hou-Yong, DUAN Xing-De, FENG Xi-Guang, ZHANG Yun-Zhi, LIU Quan
Biodiv Sci . 2001, (4): 319 -328 .  DOI: 10.17520/biods.2001048