Isozyme variation in four populations of Penaeus chinensis shrimp
WANG Wei-Ji, , KONG Jie, BAO Zhen-Min, DENG Jing-Yao, ZHUANG Zhi-Meng
Biodiv Sci . 2001, (3): 241 -246 .  DOI: 10.17520/biods.2001037