Geographical variance of ladybird morphology and environmental correlates in China
Mengjie Bi, Mengwei Shen, Kexin Zhou, Lingfeng Mao, Shengbin Chen, Peihao Peng
Biodiv Sci . 2015, (6): 775 -783 .  DOI: 10.17520/biods.2015076