Soil nematode density inside and outside a pesticide factory in Anhui
Jihai Zhou, Jun Tao, Xiaoyun Chen, Feng Hu, Huixin Li
Biodiv Sci . 2008, (6): 613 -617 .  DOI: 10.3724/SP.J.1003.2008.08128