Invasiveness, clonal form and geographical origin of invasive clonal plant species in China
Ning Wang, Weifang Li, Bing Zhou, Xiaohong Yan
Biodiv Sci . 2016, (1): 12 .  DOI: 10.17520/biods.2015190